تست تله شکست

تله شکست یا همان طرحواره شکست نقش مهمی در آینده شغلی و تحصیلی ما دارد. بنابراین شما می توانید با انجام این تست بدانید که آیا این تله در زندگی شما نقش دارد یا نه!

برای شروع این تست بر روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

 

 

دانش آموزس شکست خورده هستم.
کاملا درست
تقریبا درست.
اندکی درست
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

نسبت به سایر افراد هم صنف خود احساس شایستگی کمتری دارم.
کاملا درست.
تقریبا درست.
اندکی درست.
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

در کنار افراد دیگر احساس شرمندگی می کنم، چرا که بر اساس دستاوردهایم ارزیابی نمی شوم.
کاملا درست
تقریبا درست
اندکی درست
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

احساس می کنم که هیچ توانایی مهمی در زندگی ندارم.
کاملا درست
تقریبا درست
اندکی درست
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

به واسطه شکست هایم، در محیط کار احساس حقارت می کنم.
کاملا درست
تقریبا درست
اندکی درست.
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

اغلب احساس می کنم که دیگران مرا شایسته تر از آنچه که واقعا هستم می دانند.
کاملا درست
تقریبا درست
اندکی درست
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

کمتر از حد توانم کار می کنم.
کاملا درست
تقریبا درست
اندکی درست
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

احساس می کنم به اندازه افرادی که با آنها معاشرت می کنم باهوش نیستم.
کاملا درست.
تقریبا درست
اندکی درست.
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

بسیاری از افراد هم سن و سال من در کارشان موفق تر از من هستند
کاملا درست.
تقریبا درست.
اندکی درست.
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

وقتی بحث از دستاوردها می شود، احساس یک شکست خورده دارم.
کاملا درست
تقریبا درست.
اندکی درست.
بیشتر درست است تا غلط.
تقریبا غلط.
کاملا غلط

صحیح!

اشتباه!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون تله شکست

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

در حال بارگذاری...