رادیو کوچ

.

رادیو کـــــــــــــــــــوچ

.

آیا دوست دارید عادات سازنده ای برای خودتان و دیگران بسازید؟

آیا دوست دارید عادات سازنده ای برای خودتان و دیگران بسازید؟
عادات چگونه ساخته می شوند؟ خیلی از وقت ها شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید یک عادت سازنده را برای خودتان و دیگارن ایجاد کنید اما شکست خورده باشید و احساس ناتوانی...
بیشتر بخوانید
 کتاب به ایمل شما هم ارسال خواهد شد

دانلود رایگان کتاب الکترونیک
دست های بسته

10 ثانیه تا دانلود
close-link