0

7 نگرش سازنده

تاریخ انتشار 17/05/27 ساعت:10:19
همان طور که بارها اشاره کرده ام نگرش شما در قبال خودتان، دیگران و جهان روی توانایی شما درمقابله با حوادث منفی زندگی تاثیر می ...

چگونه افکارمان را تغییر دهیم.

تاریخ انتشار 17/05/24 ساعت:6:04
  خیلی از موافق پیش آمده که بخواهیم نگرش مان را نسبت به خودمان تغییر دهیم.. اما نمیدانیم این تغییر نگرش را چگونه و از کجا ...

روشهای ایجاد انگیزه

تاریخ انتشار 17/05/21 ساعت:10:26
همه در زندگی خود خواسته ها ای دارند و می خواهند به هدف هایی برسند. اما اغلب به دلایلی هرگز نمی توانند خواسته های خود ...

راه کارهای افزایش اعتماد به نفس

تاریخ انتشار 17/05/17 ساعت:12:48
بنظر می رسد یک موضوع وجود دارد که سد راه بسیاری از اشخاص برای رسیدن به خودشکوفایی می شود و آن عدم وجود اعتماد به ...
محمد کاظمی

چگونه یاد می گیریم؟

تاریخ انتشار 17/05/15 ساعت:7:17
  مسیر عصبی چیست؟ نورونهای عصبی وظیفه انتقال پیام ها را در مغز به عهده دارند. هر بار که کار جدیدی را انجام میدهیم نورونهای عصبی در ...

تجسم خلاق

تاریخ انتشار ساعت:1:40
طی سالها راه کارهای متعددی برای کمک به رشد و اعتلای شخصیت افراد تدوین یافته است. از جمله می توان به فعالیت هایی از قبیل ...

4 راهکار خروج از روزمرگی

تاریخ انتشار 16/12/27 ساعت:7:34
چند سال پیش وقتی که صبح زود سوار مترو شدم، چهره های افرادی که سوار مترو بودند. نظر من را جلب کرد .اکثر افراد چهره ...

رهایی از احساس گناه

تاریخ انتشار 16/12/14 ساعت:11:20
یکی از مواردی که موجب می شود عزت نفس انسان از بین برود احساس گناه یا عذاب وجدان است.معمولا وقتی کاری را نجام می دهیم ...

رنجشها نابودمان می کنند!

تاریخ انتشار 16/12/09 ساعت:3:26
روزی سقراط مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم ...