هدف
  • آیا هدف داریم؟

    هدف چست؟ می‌خواهم مطلب خودم را با دو سؤال شروع کنم.آیا تا حالا هدفی گذاری کرده اید ؟ اگر هدف گذاری داشته ...

    هدف چست؟ می‌خواهم مطلب خودم را با دو سؤال شروع کنم.آیا تا حالا هدفی گذاری کرده اید ؟ اگر هدف گذاری داشته اید به آن رسیده اید یا نه؟ هر پاسخی به این دو سؤال داده باشید  پیشنهاد می کنم این مطلب را از دس ...

    بیشتر بخوانید