کوچینگ
 • 5 مانع تغییر

  در این قسمت می خواهیم با شما در مورد 5 مانع تغییر فردی صحبت کنم. موانعی که تا الان باعث شده اند شما در هم ...

  در این قسمت می خواهیم با شما در مورد 5 مانع تغییر فردی صحبت کنم. موانعی که تا الان باعث شده اند شما در همان حالت موجود خودتان بمانید. موانعی که نگذاشته اند شما به اهداف و خواسته هایتان در زندگی برسید. ...

  بیشتر بخوانید
 • 8 ویژگی کوچینگ

    در این مطلب 8 ویژگی کوچینگ را بیان می کنیم که یک مربی( کوچ) می تواند به شما کمک کند:  اول: خودشناسی اول ...

    در این مطلب 8 ویژگی کوچینگ را بیان می کنیم که یک مربی( کوچ) می تواند به شما کمک کند:  اول: خودشناسی اولین ویژگی کوچینگ خودشناسی است.در يك جنگ شناسايي مواضع، استراتژي و آرايش دشمن سرنوشتساز است. اگر ...

  بیشتر بخوانید
 • کوچینگ چیست؟

  کوچینگ چیست ؟ کوچینگ به معنی مربیگری است اما در ایران وقتی ما کلمه مربی را می شنویم ذهن ما به سمت ورزش و ...

  کوچینگ چیست ؟ کوچینگ به معنی مربیگری است اما در ایران وقتی ما کلمه مربی را می شنویم ذهن ما به سمت ورزش و مربیگری ورزشی می رود اما در واقع باید بگویم که مربیگری می تواند در جنبه های دیگر با هدف توسعه م ...

  بیشتر بخوانید