رفع ترس از سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
۲۰/۰۰۰ تومان
فایل خودهپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم ترس سخنرانی فایل صوتی خودهیپنوتیزم برنامه ریزی ذهن برای مدیریت ترس سخنرانی خصوصی راهنمای استفاده…
۲۰/۰۰۰ تومان

پکیج ۶ محصول خودهپینوتیزم

بدون امتیاز 0 رای
۱۳۰/۰۰۰ تومان
پکیج شش فایل خودهیپنوتیزم مجموعه فایلهای خودهیپنوتیزم ساخت عزت نفس 1 فایل صوتی فایل صوتی خوهیپنوتیزم شب عزت نفس خصوصی…
۱۳۰/۰۰۰ تومان

کنترل افکار منفی

بدون امتیاز 0 رای
۲۰/۰۰۰ تومان
فایل خودهیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم کنترل افکار منفی فایل صوتی برنامه ریزی ذهن برای کنترل افکار منفی خصوصی فایل راهنما…
۲۰/۰۰۰ تومان

ذهن ثروتمند

بدون امتیاز 0 رای
۲۰/۰۰۰ تومان
فایل خودهیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم ذهن ثروتمند فایل صوتی خودهیپنوتیزم برنامه ریزی ذهن برای ثروت خصوصی راهنمای استفاده فایل های…
۲۰/۰۰۰ تومان

فیلمنامه اهداف

بدون امتیاز 0 رای
۲۰/۰۰۰ تومان
فایل خودهیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم فیلمنامه اهداف فایل صوتی خودهیپنوتیزم تجسم اهداف در ذهن خصوصی راهنمای استفاده فایل های ضمیمه…
۲۰/۰۰۰ تومان

ساخت عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
۳۰/۰۰۰ تومان
فایلهای خودهیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم ساخت عزت نفس شماره 1 فایل صوتی خودهیپنوتیزم ساخت عزت نفس استفاده در شب خصوصی…
۳۰/۰۰۰ تومان

چرخه پیشرفت روزانه

بدون امتیاز 0 رای
۲۰/۰۰۰ تومان
فایل خودهیپنوتیزم فایل صوتی خودهیپنوتیزم پیشرفت روزانه فایل صوتی برنامه ریزی ذهن برای پیشرفت روز به روز و ایجاد انضباط…
۲۰/۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

کتاب الکترونیک: معجزه ای بنام انسان

نویسنده: محمد کاظمی
فرمت: pdf
انتشارات: سخنوران
سال انتشار: ۱۳۹۶
شابک:  ۰-۵۵۰-۴۵۵-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: ده هزار تومان

۱۰/۰۰۰ تومان ۵/۰۰۰ تومان

کتاب معجزه ای بنام انسان

نویسنده: محمد کاظمی
فرمت: کتاب رقعی در ۱۸۰ صفحه
انتشارات: سخنوران
سال انتشار: ۱۳۹۶
شابک:  ۰-۵۵۰-۴۵۵-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: چهارده هزار نهصد تومان

۱۴/۹۰۰ تومان