0

منطقه امن زندگی

تاریخ انتشار 96/03/10 ساعت:1:58
اين حرف كه  " اگر از مشکلات زندگی فرار کنید مشکلات شما بیشتر می شود"بر این موضوع تأکید دارد که شما همیشه نمی‌توانید از مشکلات ...

7 نگرش سازنده

تاریخ انتشار 96/03/06 ساعت:10:19
همان طور که بارها اشاره کرده ام نگرش شما در قبال خودتان، دیگران و جهان روی توانایی شما درمقابله با حوادث منفی زندگی تاثیر می ...

چگونه افکارمان را تغییر دهیم.

تاریخ انتشار 96/03/03 ساعت:6:04
  خیلی از موافق پیش آمده که بخواهیم نگرش مان را نسبت به خودمان تغییر دهیم.. اما نمیدانیم این تغییر نگرش را چگونه و از کجا ...

روشهای ایجاد انگیزه

تاریخ انتشار 96/02/31 ساعت:10:26
همه در زندگی خود خواسته ها ای دارند و می خواهند به هدف هایی برسند. اما اغلب به دلایلی هرگز نمی توانند خواسته های خود ...