0

آیا دوست دارید عادات سازنده ای برای خودتان و دیگران بسازید؟

تاریخ انتشار 96/04/02 ساعت:1:49
عادات چگونه ساخته می شوند؟ خیلی از وقت ها شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید یک عادت سازنده را برای خودتان و دیگارن ...

بحران های زندگی

تاریخ انتشار 95/12/24 ساعت:11:47
وقتی در بحران ها زندگی قرار می گیریم چطور رفتار می کنیم؟ وقتی که یک رابطه احساسی را از دست می دهیم،زمانی که دارایی داریم ...