رنجشها نابودمان می کنند!

رنجشها نابودمان می کنند!Reviewed by محمد کاظمی on Dec 9Rating:

روزی سقراط مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت. و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.
سقراط گفت : چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است .
سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد, آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود .
سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟ مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت. و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.
سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی .
آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست ؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود. بیماری فکری و روان نامش غفلت است. و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد. و به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده.
” بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است . “

یکی از مواردی که انرژی انسانها را از بین می برد رنجشهایی است که افراد در درون خود دارد.شخصی که بخاطر موضوعی رنجیده خاطر شده است. قسمت عظیمی از فکرش درگیر این موضوع است و در نتیجه انرژی که می تواند از آن برای رشد و بهبود خود استفاده کند را بی خود هدر می دهد. من به رنجشها و کینه ها دزدان انرژی انسان ها می گویم.جالب است بدانیم رنجش عامل بسیاری از بیماری ها از  قبل افسردگی و زخم معده می شود که یکی از عوامل ایجاد این بیماری ها در انسان کینه ها و رنجهایی درونی هستند که مدت زمان زیاد در درون انسان بوده اند و حل نشده اند..

تا کنون فکر کرده اید چقدر وجود ما میتواند پر شده باشد از رنجش ها و کینه های درونی؟شخصی پول شما را گرفته و دیگر پس نداده است،معلمی که شما را تحقیر کرده یا شما را تنبیه کرده است،شریکی که حق شما را خورده است یا دوستی که پشت سر شما حرفی را زده است و خیلی از این موارد که روزانه در سر ما می گذرند و وجود ما را پر می کنند از فکرهایی که چرا این فرد به من خیانت کرد چرا این فرد حق من را نداد،چرا این فرد پشت سر من حرف زد و خیلی از این قبل فکر ها که شاید در طول روز آنها را تجربه کرده باشید.

چگونه خودما را از دست دزدان انرژی آزاد کینم؟

پدر بزرگم همیشه یک حرف جالب به اطرافیان می زد.او می گفت اگر کسی به شما بدی کرد او را ببخشید آن زمان خیلی سنم کم بود و پیش خودم می گفتم چطور می شود وقتی از فردی بدی می بینیم باز هم او را ببخشیم ! حال که مفهموم این موضوع را درک کرده ام می دانم اگر رنجش و کینه ای را در وجود خود نگه دارم .خودم را نابود کرده ام. تنها زیان آن به خودم باز می گردد.به همین دلیل دیگران را می بخشم تا بتوانم وجودم را خالی کنم از رنجشها و کینه هایی که می توانند وجود من را نابود کنند و من را در مسیر زندگی به بی راهه هایی بکشند که چیزی جز ناکامی برایم ندارند.میدانم در ابتدا بخشیدن فردی که به ما بدی کرده بسیار سخت است اما شما لازم نسیت کسی را بخاطر خودش ببخشید .شما او را بخاطر خودتان ببخشید تا دیگر ذهنتان درگیر او نباشد

چه کسانی را ببخشیم؟

حال که به این نتیجه رسیدیم تا دیگران را بخشیم اکنون چه کسانی با ببخشم.تا حالا فکر کرده اید انسان از دست چه کسانی رنجیده می شوند؟ما معمولا  از دست افرادی که بیشتر با آنها در ارتباط هستیم رنجیده خاطر می شویم  حال این افراد چه کسانی هستند؟

در ابتدا خودمان را ببخشیم:

 یکی از آن افرادی که همیشه با آن در ارتباط هستیم خودمان هستیم.بله درست است ما خیلی وقت ها از دست خودمان رنجیده خاطر می شویم.چرا نتواستم درست حرفم را بزنم ؟ چرا با دوستم که اینقدر به من خوبی کردی بد صحبت کردم؟ و خیلی از این موارد که وجود ما را پر کرده اند از رنجش های که خودمان از خودمان داریم.افرادی را می بینم که به دشمنی با خودشان بلند شده اند.به خودشان القاب بد را می دهند.یکی از این عوامل این است که این افراد از دست خودشان رنجش دارند و این رنجش ها موجب ناراحتی شان شده است.رابطه شان با خودشان بد است.به خودشان ناسزا می دهند و خیلی از این رفتار ها.چه باید کرد؟ الان وقت این رسیده که با خودمان مهربان باشیم . خودمان را بخاطر تمام رفتار ها و کار هایی که باعث ناراحتی ما شده ببخشیم.برای این کار تمام رنجشهایی که از خودمتان دارید را روی کاغذ بنویسید و بعد آنها را با جمله ی زیر کامل کنید

من خودم را بخاطر ……………………………………….که موجب ناراحتی من شد بخشیدم و رها کردم.

وقتی که خودتان را می بخشید احساس خوبی در درون خودتان احساس می کنید.

خانواده و اطرافیان:

حال که خودمان را بخشیدم نوبت به خانواده و اطرافیانمان می رسد که آنها را ببخشیم.پدر و مادرمان را بخاطر حرفهایی که گاهی اوقات زده اند و باعث دلخوری ما شده اند را ببخشیم . معلمان را که در دوران تحصیل ما را تحقیر کرده است را ببخشیم.دوستانمان را که باعث آزردن ما شده اند را ببخشیم.هر چه  بیشتر انسانهای اطرافمان را می بخشیم احساس بهتری در درون خودمان پیدا می کنیم.حال تمام رنجش هایی که از اطرافیان دارید را روی کاغذ بنویسید و بعد آنها را با جمله ی زیر کامل کنید:

من ………………. را بخاطر ………………………………………. که موجب ناراحتی من شده بود را بخشیدم و رها کردم.

از این به بعد برای اینکه بتوانیم احساس بهتری در روایطمان تجربه کنیم می باسیت یاد بگیرم دیگران و خودمان را ببخشیم چرا که همه ما انسان هستیم و امکان دارد گاهی وقت ها اشتباه کنیم و باعث نارحتی خودمان و دیگران شویم پس باید از هیمن الان آمادگی این را داشته باشیم تا در رنجشهایی که در آینده بریمان پیش می آید بتوانیم ببخشیم.

یادمان باشد همین قدم های کوچک رو به جلو هستند که باعث می شوند حال بهتری داشته باشیم.

شاد و پیروز باشید

[cl-review quote=”” author=”محمد کاظمی” occupation=”مدیر سایت کاظمی کوچ” avatar_image=”23″ type=”doc” layout=”centered”]

مطالب مرتبط

۲ نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *